Vrije betaling met een ondergrens

Al zo'n 5 jaar hanteer ik in mijn praktijk vrije betaling. Dat houdt in dat je als particuliere deelnemer voor al mijn groepsactiviteiten zelf een prijs mag bepalen en betalen (met een ondergrens), op basis van jouw draagkracht. De reden waarom ik vrije betaling hanteer is dat ik geen vaste prijzen wil hanteren, waardoor ik vrijwel iedereen die dat wenst kan ondersteunen op het pad naar zelfrealisatie en innerlijke vrede.
Betaling vindt contant ter plekke plaats of via een open betaalverzoek naar je emailadres.

Richtprijzen per 1 oktober 2022
Bij de hier genoemde prijzen is het volgende van toepassing. De eerstgenoemde prijs is de vaste ondergrens. De tweede genoemde prijs is een indicatie; het staat je vrij om te betalen wat je wilt. De genoemde prijzen zijn inclusief 21% b.t.w. De genoemde tijdsduur geldt voor een groep van 6-10 deelnemers.
Er is altijd overleg mogelijk over (betaling van) de ondergrens.

Op locatie in Haarlem:
* Workshop Moeiteloos Helen (4 uur): € 40-80, zie boven
* Workshop Kindpijn (alleen voor MH coaches) 4 uur: € 40-80, zie boven
* Cursus Moeiteloos Coachen + pijnbevrijding (6 uur): € 60-120, zie boven
* Cursus Kwantumbewustzijn (6 uur): € 50-120, zie boven

Factuur of kwitantie
Voor alle activiteiten is het mogelijk een factuur of een kwitantie te ontvangen; dat kun je bij je aanmelding vragen. Voor particulieren zijn scholingskosten vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar van de belasting.

Vertrouwen
Ik heb geen bewijs van je nodig voor het vaststellen van jouw draagkracht. Ik werk op basis van vertrouwen.

Voor zakelijke dienstverlening gelden wel vaste tarieven.