Home » Vrije Betaling

Vrije betaling met een ondergrens

Al zo'n 5 jaar hanteer ik in mijn praktijk vrije betaling. Dat houdt in dat je als particuliere deelnemer voor al mijn groeps- en individuele activiteiten zelf een prijs mag bepalen en betalen (met een ondergrens), op basis van jouw draagkracht. De reden waarom ik vrije betaling hanteer is dat ik geen vaste prijzen wil hanteren, waardoor ik vrijwel iedereen die dat wenst kan begeleiden op het pad naar zelfrealisatie en innerlijke vrede.
Betaling vindt achteraf plaats, contant of via een open betaalverzoek naar je emailadres.

Richtprijzen per 1 oktober 2021
Bij de hier genoemde prijzen is het volgende van toepassing. De eerstgenoemde prijs is de vaste ondergrens. De tweede genoemde prijs is een indicatie; het staat je vrij om te betalen wat je wilt. De genoemde prijzen zijn inclusief 21% b.t.w. De genoemde tijdsduur geldt voor een groep van 4-6 deelnemers.
Er is altijd overleg mogelijk over (betaling van) de ondergrens.

Op locatie in Haarlem:
* Individuele sessie van ca. 1,5 uur: € 30-100, ook via tel. of Skype
* Workshop Moeiteloos Helen (4 uur): € 30-80
* Workshop Kindpijn (alleen voor MH coaches) 4 uur: € 30-80
* Cursus Moeiteloos Coachen + pijnbevrijding (6 uur): € 50-120
* Cursus Kwantumbewustzijn (6 uur): € 50-100

Voor alle workshops/cursussen geldt een maximaal aantal deelnemers van 4-6 personen.

 

Workshops/cursussen in een individuele sessie:
Voor cursussen/workshops die 1-op-1 op locatie, via telefoon of Skype door mij worden gegeven, gelden de prijzen voor een individuele sessie op locatie, namelijk € 30-100. De tijdsduur is maximaal 2 uur.

Stu
kje nazorg
Na een workshop, cursus of individuele sessie kunnen er vragen zijn. Uiteraard verleen ik gratis een stukje nazorg en ondersteuning door het beantwoorden van enkele korte vragen daarover via email of whatsapp. Mochten er daarna nog vragen zijn, dan zal ik voorstellen om een vervolgafspraak te maken voor een sessie via telefoon of skype of op locatie in Haarlem.

Factuur
Voor alle activiteiten is het mogelijk een factuur of een kwitantie te ontvangen; dat kun je bij je aanmelding vragen.

Vertrouwen
Ik heb geen bewijs van je nodig voor het vaststellen van jouw draagkracht. Ik werk op basis van vertrouwen.

Voor zakelijke dienstverlening gelden wel vaste tarieven.