Voorwaarden bevestiging en annulering

BEVESTIGING

  • Op het moment dat je de inschrijvingsbevestiging van mij per mail ontvangt, is er nog één stap te gaan voordat jouw deelname aan een workshop/cursus definitief is.
  • Het deelnemersbedrag dient binnen de gestelde termijn en voor aanvang van de workshop/cursus te worden voldaan.
  • Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het aantal deelnemers van een workshop/cursus wordt een wachtlijst bijgehouden. Je wordt op de hoogte gesteld als je op de wachtlijst wordt geplaatst. Mocht er toch niet geen plaats openvallen, dan krijg je uiteraard het door jou gestorte bedrag volledig terug, uiterlijk op de dag van de desbetreffende workshop/cursus. Je kunt ook op eigen verzoek deze plaatsing ongedaan maken door een mail te sturen naar info@innerselftraining.nl.

ANNULERING

  • Bij annulering tot drie dagen voor de workshop/cursus wordt het volledige deelnemersbedrag teruggestort. Bij annulering tot twee dagen voor de workshop/cursus wordt 50% van het deelnemersbedrag in rekening gebracht. Bij annulering op de dag van de cursus/workshop zelf wordt het volledige deelnemersbedrag in rekening gebracht. Dat geldt ook in geval van no-show (als iemand zonder berichtgeving niet komt opdagen).
  • Je kunt alleen schriftelijk annuleren – niet telefonisch! Stuur een e-mail naar info@innerselftraining.nl
  • Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum van de bevestiging, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag, wanneer een e-mail buiten werktijd binnenkomt.
  • Ik bevestig altijd de annulering door een mail terug te sturen. Deze bevestiging geldt dan ook als de officiële bevestiging van de annulering.
  • Inner Self Training behoudt zich het recht voor om voor aanvang van de workshop of cursus deze te annuleren wegens onvoldoende deelname, ziekte of een andere vorm van overmacht. In dat geval zal de deelnemer per e-mail een annuleringsbericht ontvangen en het gehele bedrag voor de workshop of cursus terug ontvangen.


Mochten bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn op de annulering, dan is nader gezamenlijk overleg uiteraard altijd mogelijk!